26 June, 2018

မူးယစ္ရာဇာမ်ား၏သတင္းေပးပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည္

မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လက္ႀကီးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပး တိုင္ၾကားလာပါက ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမည့္အျပင္ သတင္းေပးသူကို အဆိုပါ မူးယစ္ရာဇာမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား အခ်ိဳးက် ျပန္လည္ခြဲေဝေပးမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
“သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြရဲ့ တိုင္ၾကားမႈ၊ ဗဟိုမွာ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အထူးအဖြဲ႔ရဲ့ ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီး မႈေတြေၾကာင့္ ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ မူးယစ္ကုန္ သည္ေတြ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသူေတြရဲ့ တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားသူ၊ လက္ရဖမ္းဆီးသူနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အခ်ိဳးအစားနဲ႔ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ဆုေငြခ်ီးျမွင့္ေရး အစီအစဥ္အျဖစ္ အထက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သလို ယင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ ခ်ီးျမွင့္ေငြျဖစ္ သည့္အတြက္ အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လည္းျပဳမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔က်င္းပ သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသံုးမႈႏွင့္ တရားမဝင္းေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တြင္ သမၼတက ထိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
“သတင္းေပးတိုင္ၾကားသူေတြကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ဆုေၾကးခ်ီးျမွင့္ရာမွာ သူတို႔ရဲ့ လံုၿခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုျပဳတဲ့ အေနနဲ႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း ျပဳလုပ္မွာ မဟုတ္သလို ႏုိင္ငံေတာ္ဲ့ ခ်ီးျမွင့္ေငြျဖစ္တဲ့အတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးကိုလည္း ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးဝင္းျမင့္က ဆိုသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေပးပို႔တိုင္ၾကားလာသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စနစ္တက် လက္ခံရယူႏုိင္ရန္ ‘မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသတင္းတိုင္ၾကားေရးဌာန’ ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဖြဲ႔စည္းလိုက္ၿပီး ယင္းဌာန၏ လိပ္စာမ်ားျဖစ္ေသာ ေအာ္တိုတယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၀၀ , ဖက္စ္ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၀၂၃၃ , အီးေမးလ္လိပ္စာ antinarcotics@presidentoffice.gov.mm  သို႔ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ တိုင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္း အသိေပးထားသည္။
ထို႔ျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း၊   ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး   ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ႏုိင္ ရန္၊ ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကြင္းဆက္အားလံုး မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္တိုက္ ဖ်က္ေရးတြင္ သတင္းေပါက္ၾကားမႈမ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ ‘မူးယစ္ေဆးဝါး တားတီးႏွိမ္နင္းေရး အထူးအဖြဲ႔’ ကို သီးျခားဖြဲ႔စည္းကာ သတင္းေပးတိုင္ၾကားလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ယင္း “အထူးအဖြဲ႔” ကို ေစလြတ္သြားမည္ဟုလည္း သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
“အထူးအဖြဲ႔ရဲ့ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္သမွ် ေပါက္ၾကားျခင္း မရွိေအာင္၊ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျဖန္႔က်က္ၿပီး လွ်ပ္တစ္ျပက္ သြားေရာက္ဖမ္းဆီးႏုိင္ေအာင္ အမိန္႔ေပး ကြပ္ကဲမႈလမ္းေၾကာင္းကို အတိုဆံုးျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ကို သမၼတက ရွင္းျပသည္။
အဆိုပါ အထူးအဖြဲ႔သည္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိဘဲ အေရးေပၚ   ေပၚေပါက္လာသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲမွဴးႀကီး ေရႊညာေမာင္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။
မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရာတြင္ ျပည္သူလူထုဘက္က ပူးေပါင္းပါဝင္ေပးၾကရန္လည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေမတၱာရပ္ခံသည္။
“ျပည္သူလူထုမ်ားမွလည္း ဘံုျပႆနာအျဖစ္ ခံယူၿပီး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီမွ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ ခ်င္းစီအထိ ကိုယ္စီတာဝန္ရွိစြာျဖင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာသည္။
ဖမ္းဆီးရမိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိရာ ယေန႔တြင္လည္း ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၅၃,၃၂၄ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ယခုႏွစ္ မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပမာဏသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး ထိုသို႔ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ သက္ဆိုင္ရာ တရား႐ံုးမ်ားတြင္ ပမာဏမ်ားျပားသည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ားကို စစ္ေဆးမႈ မၿပီးျပတ္ေသးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ရဲမွဴးႀကီး ေရႊညာေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
Mizzima
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.