10 April, 2018

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း နားလည္ လာသည္ဟု ဦး၀င္းထိန္ ၀န္ခံ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသည္ မည္သုိ႔မွ် ျပင္မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာသည္ဟု အ မ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္ ဦး၀င္းထိန္ က ေျပာသည္။
‘‘ပုဒ္မ ၄၃၆ ရဲ႕အဓိကကန္႔ သတ္ခ်က္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ခ်င္ရင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ေထာက္ခံမွ ျပင္လုိ႔ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၂၅ ရာခုုိင္ႏႈန္းက တပ္မေတာ္သား ေတြ၊ က်န္တာက ပါတီေတြဆုိ ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NLD တစ္ခု တည္းေတာင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း မျပည့္ဘူး။ တိုင္းရင္းသားပါတီ ေတြရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဖြဲ႕စည္း ပုံဟာ လံုး၀ျပင္မရေအာင္လုပ္ ထားတဲ့ဖြဲ႕စည္းပုံလုိ႔ တျဖည္း ျဖည္းနဲ႔သေဘာေပါက္လာတယ္’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။
ဧၿပီ ၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန၌ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ဒုတိ ယအႀကိမ္ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာလူငယ္ ညီလာခံအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပုဒ္မ ၄၃၆ ကုိ ျပင္ ဆင္ႏုိင္ေရး လူထုေဟာေျပာပြဲ မ်ားျဖင့္ စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ရာ လက္မွတ္ငါးသန္းအထိ ရရွိခဲ့ သည္။
ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ သက္တမ္းတြင္ လႊတ္ေတာ္အ တြင္းမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ၌ တပ္မ ေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသ ေဘာမတူ၍ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ား ကုိ မျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ အဆုိပါ အေတြ႕အႀကံဳရွိေသာ လက္ရွိ သမၼတဦး၀င္းျမင့္သည္အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ ရြက္ႏုိင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဘ၀က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာရွိ တယ္။ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြက လည္း မွန္တယ္။ ျပည္သူလူထုက လည္း ေထာက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္ပရဲ႕ဖိအားကပုိပုိၿပီးမ်ားလာ တယ္။ ေနာက္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း တခ်ိဳ႕မွာလည္း အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနီးကပ္ေနတဲ့လူေတြအားလုံး သိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္ကဆုိသည္။
ထုိ႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္အေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အ ေပၚတြင္ ေကာင္းေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔ သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕တိုး ေဆာင္ရြက္လုိက္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ား ေနာက္သုိ႔ျပန္ေရာက္ေနသ လုိျဖစ္ေနသည္ဟု ၎ကမွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။
‘‘အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဓိကရည္မွန္းခ်က္က အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဲဒါ ေတြလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးက အင္မတန္အေရးပါတယ္။ သား တို႔၊ သမီးတို႔ကဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမွာ ဘယ္အခ်က္ေတြက အ ေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနသလဲ။ ဘယ္အခ်က္ေတြက ျပင္ဖုိ႔လုိသ လဲဆုိတာကုိ ေလ့လာရမယ္’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္က NLD လူငယ္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား တိုက္တြန္း စကားဆုိသည္။
ဒီခ်ဳပ္အမ်ားစုရထားသည့္ လြတ္ေတာ္က အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈ ေရးဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကုိ အမ်ားစု မဲျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္း၊ ျပင္ဆင္ ျခင္းလုပ္၍ရေၾကာင္း ျပန္ၾကား ေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာသည္။ ထုိ႔အတူ သမၼတက စီးပြားေရး၊လူမႈေရးဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ မူ၀ါဒခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရသည့္ ၀န္ႀကီး၊ ဒု ၀န္ႀကီး၊ ၫႊန္ခ်ဳပ္မ်ားအား စိတ္ ႀကိဳက္ခန္႔အပ္၊ ထုတ္ပယ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
‘‘ဒီလုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွစ္ခုုရွိရဲ႕သား နဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအေျခအေန ေတြ တုိးတက္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ တာ ကုိယ္ညံ့လုိ႔ပဲ။ အေျခခံဥပေဒ နဲ႔ မဆိုင္ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။
သဘာပတိအဖြဲ႕၀င္ဦး၀င္း ထိန္က ပါတီလူငယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ား ကုိ မွာၾကားရာတြင္ ေနရာသည္ လုပ္ယူ၍ရေသာ္လည္း ေနရာ တစ္ခုအတြက္ အလုပ္မလုပ္ၾက ရန္ သတိေပးသည္။
‘‘သုိ႔ေသာ္ လုပ္ယူလုိ႔ရတ့ဲ ေနရာထက္ မလုပ္ဘဲနဲ႔အလုိလုိ ရတဲ့ေနရာက ပုိတန္ဖုိးရွိတယ္ဆုိ တာေတာ့ သားတို႔၊ သမီးတို႔သတိ ျပဳေစခ်င္တယ္’’ ဟု ဦး၀င္းထိန္က ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ဟံသာ၀တီဦး၀င္း တင္မကြယ္လြန္မီက ဖြဲ႕စည္းပုံအ ေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္၍မရဘဲ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ ဥပေဒတစ္ခု ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။
‘‘ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာေတာ့ ဒီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္တယ္ ဆုိတာက နဂုိကတည္းကခက္ တယ္ဆုိတာေတာ့ အားလုံးနား လည္ၿပီးသားပဲေလ။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အ ေျခခံဥပေဒကုိ ေဘာင္ထဲက၀င္ ျပင္တာကေတာ့ ခက္တာပဲ။ သုိ႔ ေသာ္ျငားလည္း ၂၁ ပင္လုံၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ ေအာင္ျမင္ ေအာင္လုပ္ရင္း လုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ခက္ တဲ့ၾကားထဲကပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ကုိ ေျပာခ်င္တယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ထင္ပါတယ္’’ ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးဂ်င္မီက သုံး သပ္ေျပာၾကားသည္။
သုိ႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္ေရာ အစုိးရ၌ပါ ဦးေဆာင္ထားသည့္ ဒီခ်ဳပ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမျပင္ဆင္ဘဲ ေဆာင္ရြက္၍ ရသည့္အခ်က္မ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပမႈမ်ားရွိသည္။
ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိျပ႒ာန္းၿပီး ပုဒ္မ ၅၉(စ)ျဖင့္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းခံထား ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစခဲ့ သည့္အခ်က္ကုိ ဥပမာေပးသူမ်ား လည္းရွိသည္။
.
Credit… 7 Day News Journal
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.