30 September, 2017

ေဘးကင္းဇုန္ေတြနဲ႔ ဆီးရီးယားက လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြအတြက္ အေမးအေျဖက႑


စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၇ Myanmar Muslim Media
Image may contain: one or more people, outdoor and nature
အေမရိကန္၊ တူရကီ၊ လက္ဘႏြန္၊ ေဆာ္ဒီ၊ကာတာ နဲ႔ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔က ဆီးရီးယားမွာ ေဘးကင္းဇုန္ေတြ ဖန္တီးသြားဖို႔ စိတ္၀င္စားေနၾကတာကိုမၾကာခင္မီေသးမီထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုဇုန္ေတြ ကိုေရွ႕ဆက္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ဖန္တီးဖို႔အတြက္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္ေတြမရွိေပမယ့္ တူရကီနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္နဲ႔ လက္ဘႏြန္၊ ေဂ်ာ္ဒန္တို႔နဲ႔ထိစပ္မႈရွိေနတဲ့ေနရာရွိ ဆီးရီးယားကေနရာေတြမွာ တည္ေထာင္ သြားဖို႔တာ၀န္ရွိသူေတြကအၾကံျပဳထားပါတယ္။
ဒါဟာအေရးအခင္းေတြ ကေနထြက္ေျပးလာတဲ့ အရပ္သားေတြအတြက္ ေဘးကင္းတဲ့ေနရာျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ပံ့မႈေတြျပဳလုပ္ေပးသြားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ေဘးကင္းဇုန္ေတြတည္ေထာင္ဖို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြဟာ ဆီးရီးယားကေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြကို လံုၿခံဳမႈမရွိတဲ့အေျခအေနေတြမွာေနရာခ်ထားဖို႔နဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြကို ထြက္ေျပးဖို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈေတြတိုးလာပါတယ္။ အစိုးရေတြအေနနဲ႔ေဘးကင္းဇုန္ေတြ မတည္ေထာင္ခင္မွာ စဥ္းစားရမဲ့အခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
၁။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြဆိုတာဘာေတြလဲ ေဘးကင္းဇုန္ေတြဆိုတာ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြက တိုက္ခိုက္မႈေတြမျပဳလုပ္ဟု သေဘာတူညီခ်က္ထားတဲ့ေနရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြကုိ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီကဖန္တီးထားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇုန္ပါရွိပါတယ္။ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးေတြကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြက အေရးအခင္းျဖစ္ပြားတဲ့ေနရာေတြကေနထြက္ေျပးလာတဲ့အရပ္သားေတြကိုကာကြယ္ေပးဖိုပနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့မႈေတြအလြယ္တကူရရွိေစဖို႔ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ကုလၿငိမ္ခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တစ္ျခားတပ္ဖြဲ႔ေတြကကာကြယ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၄၉ဂ်နီဗာညီလာခံနဲ႔သူတို႔ရဲ႕ထပ္တိုးစည္းမ်ဥ္းေတြကေဘးကင္းဇုန္ေတြကိုအတိအက်ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိ ပါဘူး။ ဒီလိုတူညီတဲ့သေဘာတူခ်က္ေတြနဲ႔အသိအမွတ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ကာကြယ္ေရး ဇုန္ေတြနဲ႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ကင္းစင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းအဲဒီေနရာအေဆာက္အဦးေတြမွာ အရပ္သားေတြအကာအကြယ္ရဖိုပနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒေအာက္မွာ ေထာက္ပံ့မႈေတြရရွိဖို႔ ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြကသေဘာတူညီ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်နီဗာညီလာခံေတြ မွာ အရပ္သားေတြ အကာအကြယ္ရရွိေစဖို႔အတူးသေဘာတူညီခ်က္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။
လံုၿခံဳေရးဇုန္ေတြဖန္တီးမႈဟာ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဥပေဒေအာက္မွာ အရပ္သားေတြ ကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈကိုတားျမစ္သြားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြလံုၿခံဳမႈေကာရွိရဲ႕လား

ေဘးကင္းဇုန္ေတြက ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈရွိမႈရွားပါးတာကို ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြမွာျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာေတြဟာ အရပ္သားေတြအေပၚသိသာတဲ့အႏၱရာယ္ေတြမၾကာခဏဆိုသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ျပည့္မီတဲ့လံုၿခံဳေရး မရွိဘူးဆိုရင္ လံုၿခံဳေဘးကင္းမႈအာမခံခ်က္ဟာပံုရိပ္ေယာင္သာသာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြဟာလည္း ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိတိုက္ခိုက္မႈေအာက္ကိုေရာက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေဘးကင္းဇုန္ေတြကိုနည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေအဂ်င္စီေတြက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ဖိအားျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာသမာသမတ္က်စြာ ဘက္မလိုက္ပဲ လြတ္လပ္တဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈစည္းမ်ဥ္းေတြကိုခ်ဳိးေဖာက္သလိုျဖစ္ေစပါတယ္။
ေဘးကင္းဇုန္ေတြတည္ေထာင္ထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြက အရပ္သားေတြကိုကာကြယ္ေရးေထာက္ပံ့ေပးမႈထက္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးမႈကိုတားဆီးဖို႔ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဇုန္ေတြက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ ကိုထြက္ေျပးၾကတာကေနႏိုင္ငံခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူေတြကိုတားဆီးဖို႔အတြက္ မူမမွန္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုလိုအသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ထြက္ေျပးခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြဆီ ဒုကၡသည္ေတြျပန္လာဖို႔ အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။
စစ္တပ္ရွိေနမႈဟာ တစ္ခါတေလ အရပ္သားလူထုနဲ႔ေရာေႏွာမႈေတြျဖစ္ေစၿပီး တစ္ခါတေလေဘးကင္းဇုန္ကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ခိုက္မႈေတြျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕ပစ္မွတ္ေနရာျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ တပ္ဖြ႔ဲေတြက ေဘးကင္းဇုန္ေတြကိုအသံုးခ်ၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားအပါအ၀င္ လူသူစုေဆာင္းမႈေတြျပဳ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေဘးကင္းဇုန္ေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့ သူေတြအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ တူညီတဲ့ျပသနာေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ေဒသခံေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လယ္ယာေျမေတြမွာအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာအေနနဲ႔ အစားအစာ၊ ေရနဲ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအပါအ၀င္ တစ္ျခား၀န္ေဆာင္မႈေတြေပၚမွာအေထာက္အပံ့ကိုမွီခိုေနရပါတယ္။ လူဦးေရထူထပ္မႈနဲ႔ လူမႈေရးတင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေရခပ္ဖို႔ ထင္းရွာဖို႔ နဲ႔တစ္ျခားအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ စြန္႔စားထြက္ရတဲ့အခါ အမ်ဳိိးသမီးေတြဟာလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုႀကီးႀကီးမားမား ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့တစ္ျခားတပ္ဖြဲ႔ေတြက ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔အမိန္႔အာဏာသက္ေရာက္မႈကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြကိုၾကည့္ရရင္ ေဘးကင္းဇုန္ေတြမွာအရပ္သားေတြကိုကာကြယ္ေပးမႈဟာ နည္းပါးပါတယ္။ ေဘာ့စ္နီးယားဟာဇီဂိုဗီးနာက ဆရီဘရန္နီကာကေန ရ၀မ္ဒါက ကီဘီဟိုနဲ႔ သီရိလကၤာက မူလိုင္းတီဗူထိ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဘာ့စ္နီးယားဟာဇီဂိုဗီနာ
ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ေတြက ေဘာ့စ္နီးယားမွာ၁၉၉၂-၁၉၉၅ခုႏွစ္ထိစစ္ပြဲရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးရက္စက္မႈေတြ အေပၚမွာ ဆရီဘရန္နီကာၿမိဳ႕ကိုကာကြယ္ဖို႔ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရီဘရန္နီကာနဲ႔ ေဒသ၀န္းက်င္ကို ၁၉၉၅ ဇူလိုင္အေစာပိုင္းမွာေဘာ့စ္နီးယားဆာ့တပ္ဖြဲ႔ေတြကိုက်ရံႈးေစမႈဟာ ကုလကာကြယ္မႈေအာက္မွာ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ကေဘးကင္းဇုန္ေတြအျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕လံုၿခံဳေရးေပးထားမႈအားနည္းမႈကိုျပသခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ကုလၿငိမ္းခ်မ္းေရးတာ၀န္ရွိသူေတြက ေဘာ့စ္နီးယားအေရွ႕ပိုင္းနယ္ေျမအတြင္းက သူတို႔တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ဌာနကေန ေထာက္ပံ့ေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကိုလည္း အေလးထားဂရုစိုက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေဘာ့စ္နီးယားဆာ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ကုလစစ္သားေတြရဲ႕၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမပါပဲ သိမ္းယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာပဲအမ်ဳိးသားနဲ႔ လူငယ္ေကာင္ေလး၇ေထာင္ေက်ာ္အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ေဘးကင္းဇုန္ကို သိမ္းပိုက္မႈအတြင္း ေဘာ့စ္နီးယားဆာ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက အမ်ဳိးသမီးေတြ ကေလးငယ္ေတြနဲ႔ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို အဓၶမျပဳက်င့္မႈေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ တစ္ျခားေစာ္ကားမႈေတြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈေတြကိုလံုေလာက္တဲ့ဟန္႔တားမႈမရွိမႈနဲ႔ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြအတြက္လံုေလာက္တဲ့လံုၿခံဳေရးေထာက္ပံ့မႈမရွိပဲ ေဘးကင္းဇုန္ေတြဖန္တီးမႈရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို ဆရီဘရန္နီကာကမီးေမာင္းထိုးျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သီရီလကၤာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္အေစာပိုင္းသီရိလကၤာရဲ႕ ၂၆ႏွစ္တာျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးလေတြအတြင္း အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ေတြက လူထူထပ္တဲ့ေနရာေတြကို အေျမာက္က်ည္ေတြနဲ႔အရမ္းကာေရာ ထပ္ခါထပ္ခါ ပစ္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနရာဟာ တမီလ္က်ားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (LTTE) ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ ေနရာသံုးေနရာကိုအစိုးရကအပစ္အခတ္ရပ္စဲတဲ့ေနရာ ေဘးကင္းဇုန္ အျဖစ္ေၾကျငာခဲ့ၿပီး အရပ္သားေတြအဲဒီမွာ အကာအကြယ္ယူဖို႔တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ အရပ္သားေတြအေနနဲ႔အဲဒီေနရာကိုျဖစ္ႏိုင္သမွ်ျမန္ျမန္သြားဖို႔ မွာ သီရိလကၤာေလတပ္ကလက္ကမ္းစာေစာင္ေတြေလယာဥ္နဲ႔က်ဲခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အစိုးရတပ္ေတြက ဒီေနရာေတြကိုဆက္လက္တိုက္ေနခဲ့ပါတယ္။ အရပ္သားေတြအစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာေတြဆီ ထြက္ေျပးမႈကို LTTE ကတားဆီးခဲ့ၿပီး သူတို႔ကိုလူသားဒိုင္းေတြအျဖစ္အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။
ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့သီရိလကၤာအရပ္သားေတြဟာ LTTE နယ္ေျမေတြမွာေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားအျပားဟာေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ သီရိလကၤာစစ္တပ္ရဲ႕ပစ္ခတ္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြထိခိုက္ေသဆံုးမႈကိုစစ္တပ္ကထပ္ခါထပ္ခါျငင္းဆန္ထားၿပီး အရပ္သားေသဆံုးမႈ မွန္သမွ်ဟာ LTTE တပ္ဖြဲ႔ေတြေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာတပ္ျဖန္႔ထားမႈေတြရဲ႕ရလဒ္လို႔သာအခိုင္အမာဆိုပါတယ္။
ေဘးကင္းဇုန္ထဲကအရပ္သားေတြဟာ အစားအစာ၊ ေရ၊ ေနရာထိုင္ခင္းနဲ႔ေဆး၀ါးခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြ ခံစားခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာမွာအစိုးရက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈေအဂ်င္စီေတြကို LTTE ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ေနရာေတြကေန ထြက္ခြာဖို႔အမိန္႔ေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ သတိျပဳမႈနည္းပါးတာေတြ နဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရးေပးပို႔မႈေတြကို အစိုးရကျခယ္လွယ္မႈေတြနဲ႔ LTTE တပ္ဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္ အရပ္သားထိခိုက္ေသဆံုးမႈေတြမ်ားျပားလာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြကဘာေၾကာင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိတာလဲ

ဒီဇုန္ေတြကိုဖန္တီးျခင္းေနာက္ကြယ္က ရည္ရြယ္ခ်က္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လံုၿခံဳေရးဇုန္ေတြဟာ လံုၿခံဳေရးျပသနာေတြကိုဖန္တီးေနသလိုျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျပသနာေတြကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သလိုခက္ခဲမႈလည္းရွိပါတယ္။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြေၾကာင့္ အရပ္သားအေျမာက္အမ်ား အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစံု ဘာသာစံုတစ္ေနရာတည္းမွာရွိေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုတိုက္ခိုက္ခ်င္တဲ့အဖြဲ႔ေတြအတြက္ ရွင္းလင္းတဲ့ ပစ္မွတ္လိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာဟာ တိုက္ခိုက္မႈကန္႔သတ္ထားတာေၾကာင့္ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြကိုစြဲေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ေစပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံမဲ့လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြေၾကာင့္ သူတို႔ေတြကိုလံုၿခံဳမႈေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးဇုန္ေတြဟာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြလူသူစုေဆာင္းဖို႔ၾကြယ္၀တ့ဲအရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျမင့္မားပါတယ္။
ေဘးကင္းဇုန္ေတြဖန္တီးမႈဟာ အရပ္သားေတြေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာမေနဖို႔အႀကံျပဳထားသလိုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္အထဲကလူေတြထက္ကာကြယ္မႈနည္းပါးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာတိုက္ခိုက္မႈအႏၱရာယ္ျမင့္မားေစသလို ဒါမွမဟုတ္ ဇုန္အျပင္ဘက္ကသူေတြကိုေထာက္ပံ့မႈ မရရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ေဘးကင္းဇုန္ေတြသက္ေရာက္မႈရွိလား။

ဘယ္လံုၿခံဳေရးဇုန္မွေအာင္ျမင္မႈမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းကေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ ကာ့ဒ္ေတြအတြက္ ေဘးကင္းဇုန္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေရာေႏွာတဲ့အျမင္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။
အီရတ္ေျမာက္ပိုင္း၁၉၉၁ပင္လယ္ေကြ႔စစ္ပြဲမွာ အီရတ္ရံႈးနိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းက ကာ့ဒ္ေတြဟာ ပုန္ကန္ထၾကြမႈရွိခဲ့ၿပီး ဗဟိုအစိုးရကရက္ရက္စက္စက္ႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ကာ့ဒ္၄သိန္း၅ေသာင္းနီးပါးတူရကီကိုထြက္ေျပးဖို႔ရည္ရြယ္ခဲ့ပါတယ္။ တူရကီကိုေရာက္ရွိသြားတဲ့သူေတြကို ေတာင္ေပၚနယ္စပ္ေဒသေတြမွာဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး တူရကီစစ္သားေတြကအီရတ္ကိုျပန္ပို႔ခဲ့ၾကပါတယ္။
၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဧၿပီမွာ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဆံုးျဖတ္ခ်က္၆၈၈ေအာက္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကို လိုအပ္ေနတဲ့အီရတ္ႏိုင္ငံအစိတ္အပိုင္းအားလံုးမွာ ေထာက္ပံ့ေပးမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ ျပင္သစ္ နဲ႔တစ္ျခားမဟာမိတ္ေတြဟာ ေထာက္ပံ့ေရးေအာ္ပေရးရွင္းကို အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းကာ့ဒ္ေနရာေတြမွာတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အစားအစာ ေနရာထိုင္ခင္း အ၀တ္အစားေတြကို ကာ့ဒ္ေတြထံေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔က ေလယာဥ္မပ်ံသန္းရဇုန္သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနတိုးတက္လာတဲ့အခါ အီရတ္အစိုးရက ေဘးကင္းဇုန္တည္ေထာင္ထားမႈဟာ အီရတ္ရဲ႕အခ်ဳပ္အျခာေပၚမွာ ထိပါးတယ္ဆိုၿပီး ၁၉၉၁ ဧၿပီမွာေဘးကင္းဇုန္ထဲ လက္နက္ကိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္၂၀၀ျဖန္႔က်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဇူလိုင္မွာ ကုလေလ့လာေရးပညာရွင္ ၅၀၀ေရာက္ရွိလာၿပီး အီရတ္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို အမွတ္၆၈၈ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာမွာ အီရတ္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေျမာက္ပိုင္းျပည္နယ္ေတြကေနဆုတ္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၂ခုႏွစ္မွာ ကာ့ဒ္အလုပ္သမားပါတီ(PKK)ပုန္ကန္သူေတြက အီရတ္ေျမာက္ပိုင္းမွာပုန္းေနတယ္လို႔ တူရကီအစိုးရကယူဆၿပီး သူတို႔ကိုတိုက္ခိုက္ဖို႔စစ္တပ္ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၅ခုႏွစ္မွာ ထပ္တိုးတပ္ဖြဲ႔၀င္၃ေသာင္း၅ေထာင္ကို ေဘးကင္းဇုန္ထဲေစလႊတ္ခဲ့ၿပီး တူရကီေလတပ္က ေဒသထဲက PKK ပစ္မွတ္ေတြကိုဗံုးက်ဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တူရကီရဲ႕၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ျပည္တြင္းတိုက္ပြဲေတြက ေဒသတြင္းလံုၿခံဳေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔နဲ႔ ေက်းရြာျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအေျခအေနေတြ ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့ပါတယ္။
၁၉၉၆ခုႏွစ္မွာ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြမွာဘယ္ႏိုင္ငံတကာစစ္တပ္မွက်န္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္မပ်ံသန္းရဇုန္ကေတာ့ဒီအတိုင္းက်န္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက အာဘီလ္ၿမိဳ႕ကို ၁၉၉၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္၃၁ရက္ေန႔မွာ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး လူေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီးဖမ္းဆီးခဲ့သလို တစ္ျခားသူေတြကိုသုတ္သင္ခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္ေအးဂ်င့္ေတြက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ရံုးေတြမွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဖိုင္ေတြကိုရွာေဖြခဲ့သလို ကြန္ျပဴတာေတြကိုလည္းသိမ္းယူခဲ့ၿပီး ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္းၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးစစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ အေျခအေနဟာ ကာ့ဒ္အမ်ားအျပားနဲ႔ အေမရိကန္ေထာက္ပံ့ေရးေအဂ်င္စီေတြနဲ႔သူတို႔မိသားစုေတြ အတြက္အႏၱရာယ္ရွိတဲ့အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္အေမရိကန္အစိုးရက လူေပါင္း၆၅၀၀ကိုေရႊ႕ေျပာင္းကယ္ဆယ္ခဲ့ပါတယ္။
ႏိုင္ငံခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံမႈအခြင့္အေရးအေပၚမွာတူရကီရဲ႕ခ်ဳိးေဖာက္မႈအပါအ၀င္ ဒီလိုမေအာင္ျမင္မႈေတြရွိေပမယ့္လည္း ေထာက္ပံ့ေရးေအာ္ပေရးရွင္းကို သက္ေရာက္မႈအရွိဆံုး ဒါမွမဟုတ္ အနည္းငယ္ဆိုးရြားမႈေတြအျဖစ္ ေလ့လာသူေတြကအမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ တူရကီ၀င္ေရာက္မႈကေန ေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့အီရတ္ေတြကိုကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရမွာလို႔ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။

၅။ လူေတြကိုေဘးကင္းဇုန္ဆီပို႔ေဆာင္ရင္း ႏိုင္ငံေတြက ဒုကၡသည္ကာကြယ္ေရးကုိျငင္းဆန္ႏိုင္သလား။

လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ဖိႏွိပ္မႈေတြကေနထြက္ေျပးလာၾကတဲ့လူေတြကို ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသည္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ေမွ်ာ္လင့္ရင္းကေန ဘယ္ေတာ့မွတားဆီးမထားသင့္ပါဘူး။ အစိုးရမ်ားက အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ဖန္တီးထားတဲ့ျပည္တြင္းေဘးကင္းဇုန္ေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ သူတို႔နယ္စပ္ေတြကိုပိတ္ဆို႔ထားျခင္းမလုပ္သင့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသည္ ဥပေဒေအာက္မွာ အသက္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရတဲ့လူေတြထြက္ေျပးလာမႈအတြက္ သူတို႔နယ္စပ္ေတြ ကိုဖြင့္ထားဖို႔ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုးသူတို႔အတြက္ ဖိႏွိပ္မႈမပါပဲယာယီ အေျခခံေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေပးမႈေတြေထာက္ပံ့ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ျခားအစိုးရေတြ အေနနဲ႔လည္း လိုအပ္လာရင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံၿပီးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံထဲ၀င္ေရာက္လာတဲ့ဒုကၡသည္ေတြကိုအတင္းျပန္ေမာင္းထုတ္တဲ့ဘယ္အစိုးရမဆို ႏိုင္ငံတကာဒုကၡသည္ဥပေဒေအာက္ကတာ၀န္ကိုခ်ဳိးေဖာက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒုကၡသည္ေတြအတြက္သူတို႔နယ္စပ္ကိုဖြင့္ထားဖို႔က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအတြက္အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစပါတယ္။ တစ္ျခားအစိုးရေတြက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ဒုကၡသည္ေတြစုၿပံဳက်မႈကိုကိုင္တြယ္ဖို႔နဲ႔ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေစဖို႔ ဒုကၡသည္ေတြျပန္လည္ အေျခခ်ဖို႔တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေတြရရွိေသခ်ာေစဖို႔ ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီေတြရဲ႕ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံမႈေတြနဲ႔ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းက တိုက္ရိုက္ဒါမွမဟုတ္သြယ္၀ိုက္ၿပီး နယ္စပ္ေတြပိတ္ဖို႔ေထာက္ပံ့မႈေတြ ေဘးကင္းဇုန္ေတြတည္ေထာင္မႈေတြ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ျခားအေနနဲ႔ႏိုင္ငံတြင္းကဒုကၡသည္စခန္းေတြက နယ္စပ္ေတြဖြင့္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုအေနနဲ႔ သေဘာမ်ဳိးဆိုရင္ ကမၻာေပၚကတစ္ျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္ ဒုကၡသည္အေျမာက္အမ်ား၀င္ေရာက္ လာႏိုင္တဲ့အေျခအေနနဲ႔ရင္ဆိုင္ရၿပီး အႏၱရာယ္ရွိတဲ့မက္ေဆ့တစ္ခုျဖစ္သြားေစမွာပါ။

၆။ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔က ေဘးကင္းဇုန္ေတြအတြက္သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ ေဘးကင္းေအာင္ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ

ေဘးကင္းဇုန္သမိုင္းမွတ္တမ္းေတြအရ ဒီဇုန္ေတြဟာဘယ္ေတာ့မွလံုၿခံဳမႈမရွိတာကိုျပသေနပါတယ္။ အရပ္သားေတြကို ႀကီးမားတဲ့ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးေပးထားတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကုန္က်မႈေတြရွိလာမွာပါ။ ဒါဟာေထာက္ပံ့ေရးေပးပို႔မႈေတြကိုပိတ္ဆို႔ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံဖို႔ေတြဟာလူေတြအတြက္လႊမ္းမိုးမႈခံစားရလာေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္ တစ္ခု ကိုျဖတ္ေက်ာ္ဖို႔အခြင့္အေရးနည္းပါးေစၿပီး အရပ္သားေတြဟာ ေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာလံုၿခံဳမႈမရွိပဲ အႏၱရာယ္မ်ားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေဘးကင္းဇုန္ေတြဟာ ေအာက္မွာေဖာ္ျပမဲ့ အခ်က္အလက္ေတြေပၚမွာ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီအႏၱရာယ္ေတြကိုေလ်ာ့နည္း သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။
A ေဘးကင္းဇုန္ေတြဟာလံုေလာက္တဲ့ကာကြယ္မႈရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္မရွိတဲ့ဇုန္ ဖန္တီးမႈနဲ႔တင္မလံုေလာက္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ေတြကိုပိတ္ပင္မႈဟာ စိတ္မခ်ရပဲ အမုန္းတရားကိုဖြင့္ထားတဲ့အေျခအေနေတြမွာ အႏၱရာယ္ရွိေနပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္မပ်ံသန္းရဇုန္သတ္မွတ္ထားမႈ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ေတြမ၀င္ေရာက္ဖို႔ ဒါေတြဟာ ေဘးကင္းဇုန္ကိုကာကြယ္ဖို႔အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေဘးကင္းဇုန္တည္ေထာင္ဖို႔ဘယ္သေဘာတူညီခ်က္မဆိုေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာအရပ္သားေတြကိုၾကမ္းၾကမ္း တမ္းတမ္းကာကြယ္ဖို႔အတြက္ စီစဥ္ထားရွိတဲ့ခိုင္မာတဲ့စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူေတြ ထိေရာက္တဲ့လံုေလာက္တဲ့အေရအတြက္ရွိေစဖို႔ ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္သားေတြေဘးကင္းဇုန္ကိုေရာက္ရွိ၀င္ေရာက္ဖို႔ ထြက္ခြာဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ေနရာမွာ ကူညီေပးႏိုင္ဖို႔ေတြ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူေတြ အေနနဲ႔လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားရမွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ကို တန္ျပန္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ဖြဲ႔ေတြေထာက္ပံ့ထားတဲ့ႏိုင္ငံေတြအေနနဲ႔ ကာလတစ္ခု ထိေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္သလိုျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ထိခိုက္ဆံုးရံႈးမႈေတြအေပၚမွာလက္ခံႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႔ေတြက ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒေတြကိုေလးစားလိုက္နာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
B စစ္ပြဲမွာပါ၀င္တဲ့တပ္ဖြဲ႔ေတြက ေဘးကင္းဇုန္ေတြဖန္တီးထားမႈကိုသတိထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဇုန္ထဲကေနအျပင္ကိုအရပ္သားေတြမထြက္ခြာရေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာက်န္ရွိေနတာက အရပ္သားေတြျဖစ္ၿပီးသူတို႔ကိုပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
C ေဘးကင္းဇုန္ေတြရဲ႕ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈနဲ႔ အရြယ္အစားကိုသင့္တင့္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡထဲကဆန္႔က်င္ဘက္ေတြအပါအ၀င္ မတူကြဲျပားတဲ့လူမ်ဳိး ဘာသာအဖြဲ႔အစည္းေတြေရာေႏွာေနမႈက ဇုန္ကိုတိုက္ခိုက္ခံရမႈေလ်ာ့နည္းေစမွာလား ဒါမွမဟုတ္ အတြင္းပိုင္းလံုၿခံဳေရး အႏၱရာယ္ျပသနာေတြ ဖန္တီးေစမွာလား။ ေသးငယ္တဲ့ဇုန္ေတြက ႀကီးမားတဲ့ဇုန္တစ္ခုထက္ ပိုၿပီးေတာ့ကာကြယ္ဖို႔ လြယ္ကူေစမွာလား။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းသူေတြကို ဗဟိုအ၀န္း အျပင္ဘက္ ဒါမွမဟုတ္ ဇုန္ထဲမွာ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားေစမွာလား။
D ေဘးကင္းဇုန္ေတြက လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကိုထိခိုက္မႈမရွိေစရပါဘူး။ ေဘးကင္းဇုန္တစ္ခုက အေရးအခင္းဇုန္ေတြကေနထြက္ေျပးလာတဲ့လူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမရွိေစရပါဘူး။ဇုန္ထဲကေန ၀င္ေရာက္တာ ထြက္ခြာတာကိုဘယ္လိုစည္းမ်ဥ္းထားလဲ။ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ရွိတယ္ဆိုရင္ လူေပါင္းရာခ်ီ၀င္တာထြက္တာမ်ဳိးအတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေရးေပၚအစီအစဥ္ေတြကဘာေတြလဲ။ ဒါမွမဟုတ္ ေဘးကင္းဇုန္ထဲကေနထိုင္သူေတြက ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔ဖိအားေပးခံရရင္ေကာ။
E ေဘးကင္းဇုန္ထဲမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔သက္ေရာက္မႈရွိဖို႔ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအစိတ္အပိုင္းေတြကို အစိုးရေအဂ်င္စီအခ်င္းခ်င္းနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူအနီးကပ္ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့လူထုရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္းပါ၀င္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူလက္ခံထားတဲ့တည္ေထာင္မႈေတြက ျပည္တြင္းလံုၿခံဳေရးနဲ႔ လူထုရဲ႕လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မႈေပးဖို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသူေတြအတြက္ဘယ္ေနရာမွာမဆို အသံုးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြကိုလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈကေန ကာကြယ္ဖို႔အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္ကို ဖန္တီးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
F ေဘးကင္းဇုန္ထဲကလူေတြကိုေထာက္ပံ့ကူညီဖို႔အစိုးရအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေအဂ်င္စီေတြနဲ႔ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ အျပည့္အ၀အဟန္႔အတားမဲ့တဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့ေရးေတြကို အဖြဲ႔အစည္းေတြကရွင္းရွင္းလင္းလင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ဒီအခ်က္အတြက္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျပင္ဆင္ထားသင့္ပါတယ္။ ေထာက္ပံ့ေရးေပးပို႔မႈေတြအေနနဲ႔ မလိုလား အပ္တဲ့ေနာက္က်မႈေတြမျဖစ္ေစဖို႔ တားျမစ္ခ်က္ေတြကိုစစ္ေဆးရမွာျဖစ္သလို အလ်င္ အျမန္ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီဖန္တီးထားတဲ့ ေဘးကင္းဇုန္ေနရာေတြမွာ အစိုးရသေဘာတူညီခ်က္မပါရွိေပမယ့္လည္း ကုလစာတမ္းရဲ႕ အခန္း၇ေအာက္မွာ မပိတ္ပင္ထားတဲ့လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့ေရးေတြကိုေပးအပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
HRW သတင္းဌာနပါ “Q & A Safe Zones and the Armed Conflict in Syria” အမည္ျဖင့္ေဖာ္ျပထားသည့္သတင္းကိုေညာင္နီရြက္(Myanmar Muslim Media)ကျမန္မာဘာသာသို႔ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုသည္။

Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.