25 September, 2017

ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ လက္နက္မေရာင္းရန္ အစၥေရးအစိုးရအား ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေတာင္းဆို


စက္တင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၇
M-Media
ဘာသာျပန္ – ေမာင္ေအာင္
– ၾသဂုတ္လမွစ၍ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေပါင္း ေလးသိန္းေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ျပီးေနာက္ ဘာသာေရးေခါင္းဆာင္မ်ားက “မိစၦာေကာင္ကို ေရွာင္ၾကဥ္” ဖို႔ အခ်ိန္ ေရာက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ၾကီး ၅၄ ပါး ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာအစိုးရကို လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ရပ္စဲရန္ အစၥေရးအစိုးရအား ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း The Jerusalem Post သတင္းစာက ယေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခုတေလာ ႏုိင္ငံအေနာက္ပုိင္း ရခုိင္ေဒသတြင္ လူမ်ဳိးတုန္းသုတ္သင္မႈပံု ေပၚေနသည့္ ကိစၥအတြက္ ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်မႈကုိ ခံေနရၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း စြပ္စြဲခံရထားရသည္။
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကေသာ ဂ်ဴးဘုန္းၾကီးမ်ားထဲတြင္ ေဂ်ရူဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ Ramban ဂ်ဴးဘုရားေက်ာင္း အႀကီးအကဲ နာမည္ေက်ာ္ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rabbi Benny Lau ၊ ဘီအစ္ ဟီလဲလ္ေဒသ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဆိုင္ရာ အသင္းေတာ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rabbi Meir Nehorai၊ အစုိးရ ၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ဘုန္းေတာ္ၾကီး Rabbi Michael Melchior ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း Rabbi Shai Piron စသည့္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေနသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ားအား ေပးပို႔ေသာ အဆုိပါအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္၊ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ အကူအညီေပးေရး တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိမႈအတြက္ ၀မ္းနည္းမိေသာ္လည္း၊ “မိစၦာကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ” ဆုိသည္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းလာ မိန္႔မွာခ်က္ကို လုိက္နာျဖည့္ဆည္းရန္ တတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္အား အစၥေရးက စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္ထားသည့္ အသနားခံစာပါ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ရည္ညႊန္း၍ ‘အစၥရာအီလ္ တမန္ေတာ္မ်ား၏ အေမွ်ာ္အျမင္ေပၚတြင္ တည္ေထာင္ထားသည့္ ဂ်ဴးႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ စစ္တပ္မ်ိဳးကုိ ကူညီေပးမႈမွာ’ စဥ္စား၍ပင္မရဟု ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။
“‘ထိုသူတို႔၏ နည္းလမ္းမ်ားသည္ကား ႏွစ္လိုဖြယ္အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုနည္းလမ္း အားလံုးတို႔သည္ကား ျငိမ္းခ်မ္းသာယာေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္သတည္း’ ဟူေသာ တိုရာက်မ္း၏ အဆံုးမကို လိုက္နာၾကသည့္ ဂ်ဴးဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ား၊ လူ႔အဖြဲ႔စည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေနသူမ်ားကုိ အစၥေရးႏိုင္ငံက အေထာက္ပံ့ေပးေနမႈအား ႏႈတ္ဆိတ္၍ မေနႏုိင္ပါ” ဟုလည္း အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
အစၥေရးႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ စစ္လက္နက္ ေရာင္းခ်တင္ပို႔ျခင္းလုပ္ငန္းမွာ အေရးၾကီးသည္ကို ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသိမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ က်င့္၀တ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ထိန္းေက်ာင္မႈမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအား စစ္လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္းကို အဆံုးသတ္ရန္၊ လူသားမ်ဳိးႏႊယ္အေပၚက်ဴးလြန္သည့္ ျပင္းထန္ေသာရာဇ၀တ္မႈ႔မ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သတ္ေန သည့္ တိုင္းျပည္မ်ားအား အစၥေရးအစိုးရက လက္နက္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳႏုိင္မည့္ ဥပေဒတစ္ခု ျပဌာန္းရန္လည္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက တုိက္တြန္းခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းက လြတ္လပ္ေသာ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ႏွင့္ သုေတသီ Eitay Mack က ျမန္မာအစိုးရအား လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ လုိင္စင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ လူသားထုအေပၚ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါက ထပ္မံ၍ လုိင္စင္အသစ္ မထုတ္ေပးေရး ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနအေပၚ အမိန္႔တစ္ခု ထုတ္ျပန္ေပးရန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ကုိ ေတာင္းဆုိသည့္ အသနားခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အရပ္သားအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္မွာ စစ္တပ္မွ အျခားေသာ အႀကီးတန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက အစၥေရးႏုိင္ငံကုိ လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ စစ္စခန္းမ်ားကိုလည္း သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္မွာ အစၥေရးမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူမႈအျပင္ စစ္သားတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္း အစၥေရးက ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သတင္းမ်ား က်ယ္က်ုယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚထားသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္အား စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈမျပဳေရး အစၥေရးတရား႐ံုးခ်ဳပ္သုိ႔ တင္သြင္းထား သည့္ အသနားခံစာကို ယေန႔မနက္ပုိင္းတြင္ စတင္ၾကားနာဖြယ္ ရွိေနသည္။
Ref: The Jerusalem Post
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.