15 April, 2017

ေရွ႕ျဖစ္ေဟာအၾကားအျမင္ပညာရွင္ မက္ဆီဒိုးနီးယန္း မ်က္မျမင္အမ်ဳိးသမီးႀကီး Baba Vanga ၏ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေဟာကိန္းမ်ား

၁၉၉၆ တြင္ေသဆုံးခဲ့သည့္ မ်က္မျမင္ Vanga အမ်ိဳးသမီး ႀကီးရဲ႕ ထိတ္လန႔္ဖြယ္ေဟာကိန္းမ်ားဟာ မွန္ကန္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ သူမဟာကမာၻေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ သူမ အသက္ သုံးႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းကပင္ သူမရဲ႕ မိဘ ႏွစ္ပါးလုံးေသဆုံးခဲ့ၿပီး သူမအသက္၁၂ မွာ မ်က္စိကြယ္ခဲ့ ပါတယ္။
Vanga ဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေၾကာင္း ေတြ၊ ဆိုဗီယက္ယူနိယံႀကီးၿပိဳကြဲမည့္ အေၾကာင္း၊ အေရွ႕ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ အေနာက္ဂ်ာမနီပူးေပါင္းသြားမည့္အေၾကာင္း၊မင္းသမီး ဒိုင္ယာနာေသဆုံးမည့္ အေၾကာင္းေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွား ဆူနာမီ ျဖစ္ေပၚမည့္အေၾကာင္းေတြ၊ world trade center ၿဖိဳခ်ခံ ရမည့္အေၾကာင္း၊ဆီးရီးယားျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္ေပၚ မည့္ အေၾကာင္း၊ ၄၄ေယာက္ေျမာက္အေမရိကန္သမၼတဟာ လူမည္းျဖစ္မည့္အေၾကာင္းစသည့္ ကမာၻ႔ထိတ္လန႔္ဖြယ္ ျဖစ္ ရပ္မ်ားကို သူမမေသဆုံးမီကပင္ မွန္ကန္စြာ ေဟာကိန္း ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူမဟာ သူမေသဆုံးမည့္ရက္ႏွင့္ ကမာၻေက်ာ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ ေသဆုံးမည့္ရက္အတိအက်ကိုပင္ မွန္ကန္စြာေဟာကိန္း ထုတ္နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ၂၀၁၆ ေဟာစာတန္းျဖစ္သည့္ ISIS အဖြဲ႕ေပၚေပါက္ လာမည့္အေၾကာင္း၊ မြတ္စလင္မ်ား ဥေရာပကို ေနရာယူ လာမည့္အေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံအင္အားႀကီးမား လာမည့္ အေၾကာင္းေတြဟာလဲ လတ္တေလာ မွန္ကန္ေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေရွးျဖစ္ကိန္းေဟာစာတန္းမ်ားဟာ ဗုဒၶရဲ႕ေဟာကိန္း မ်ားျဖင့္ကိုက္ညီမႈရွိတာကိုလည္း အံ့အားသင့္ဖြယ္ေတြ႕ျမင္ ရပါတယ္။ ေနာက္ဘုရားတစ္ဆူပြင့္ၿပီး မွ ကမာၻပ်က္မည့္အေၾကာင္း ဟာလည္း ဗုဒၶဘာသာ တို႔ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြ႕နဲ႕ ကိုက္ညီ ေနပါတယ္။ သူမေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့စဥ္တုန္းကေတာ့ လူအမ်ားစုဟာ မျဖစ္နိုင္ဖူးေပါေၾကာင္ေၾကာင္ ေဟာကိန္းမ်ားဟု ေလွာင္ေျပာင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေခတ္အခါက ကမာၻေပၚတြင္ၾကားေတာင္ မၾကားဖူးသည့္ ဆူနာမီကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္မ်ားဟာကမာၻေပၚ မွာျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ သူမရဲ႕ေဟာကိန္းေတြအထဲ လတ္တေလာ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆုံးကေတာ့ အာဖရိကန္ ႏြယ္ဖြားအေမရိကန္ သမၼတဟာ အသက္ရွင္သည့္ေနာက္ဆုံးသမၼတျဖစ္လိမ့္ မယ္တဲ့။ ဒီေဟာကိန္းဟာ အိုဘာမားကို ဆိုလိုခဲ့တာပါ။ ဒီေဟာကိန္း မွန္မမွန္ကေတာ့ လတ္တေလာေစာင့္ၾကည့္ ၾကရမွာပါ။
ေရွ႕ဆက္ျဖစ္မယ့္ခန႔္မွန္းခ်က္မ်ား
၂၀၁၆: အစြန္းေရာက္ မြတ္စလင္မ္တို႔ ဥေရာပကို က်ဴးေက်ာ္ မည္။ ယေန႕ ဥေရာပေဒသသည္ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ စနစ္ တက် လူမ်ိဳးတုံး တိုက္ဖ်က္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘာမွမက်န္ေတာ့သည့္ စြန႔္ပစ္ေျမကဲ့သို႔အလား ပ်က္သုန္းသြားမည္။ ၂၀၁၈:တ႐ုတ္သည္ စူပါအင္အားရွိေသာနိုင္ငံႀကီးျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္သည္ စတင္ယိုယြင္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၃: ကမာၻ႔ပတ္လမ္း ေျပာင္းလဲသြားမည္။ (ဒါဘာအဓိပၸာယ္လဲ ဘယ္သူမွ မသိ) ၂၀၂၅: ဥေရာပ ေဒသ၏ လူဦးေရသည္ သုံညနားသို႔ ကပ္သြား လိမ့္မည္။ ၂၀၂၈: လူသားတို႔ ဗီးနပ္စ္ၿဂိဳလ္ကို စြမ္းအင္ရွာေဖြေရး အတြက္ ခရီးထြက္ခြာလိမ့္မည္။ ၂၀၃၃: ကမာၻႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရခဲေတာင္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ကာ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာ လိမ့္မည္။ (ဒါ ျဖစ္ၿပီးေနၿပီ။) ၂၀၄၃: ဥေရာပေဒသကို အစၥလာမ္ ကာလီဖိတ္ေဒသ အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းေရးသည္ ၿပီးျပည့္စုံၿပီ ျဖစ္သည္။ ေရာမၿမိဳ႕ သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာမည္။ ကမာၻ႔ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈ အားလုံးကို မြတ္စလင္မ္ တို႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ အုပ္စိုးမည္။ ၂၀၄၆: ကိုယ္တြင္းအဂါေတြကိုထုတ္လုပ္လာနိုင္ကာ အလြယ္ကူဆုံးနဲ႕လူႀကိဳက္ အမ်ားဆုံး ကုသမႈေတြ႕လာလိမ့္မယ္ ၂၀၆၆: အေမရိကန္တို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရး လက္နက္ သစ္ တစ္မ်ိဳးကို ပထမဆုံး အႀကိမ္ စတင္ ထုတ္သုံးကာ ေရာမကို ျပန္တိုက္ယူမည္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလိမ့္မည္။ ၂၀၇၆: ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသည္ ဥေရာပႏွင့္ အျခားေသာ ေနရာ မ်ားတြင္ပါ ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္။ ၂၀၈၄: သဘာဝတရား ျပန္လည္ရွင္သန္လာမည္။ (ဤအခ်က္လဲ မည္သူမွ် နားမလည္ေသး) ၂၀၈၈: စကၠန႔္ပိုင္းအတြင္း အ႐ြယ္အိုသြားေစတဲ့ေရာဂါ အသစ္ေပၚလာမယ္ ၂၀၉၇: ထိုေရာဂါကို ကုသနိုင္မယ္ ၂၁၀၀: လူသားတို႔ျပဳလုပ္ထားေသာ “ေနအတု” သည္ ကမာၻ႔ ညအျခမ္းကို ေတာက္ပစြာ အလင္းေပးနိုင္မည္။ (၂၀၀၈ ကထဲက စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏ်ဴကလီယား ျဖဴးရွင္း စနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္မည့္ ေနတုစီမံကိန္း အေၾကာင္း ရွာဖတ္ ပါေလ။) ၂၁၂၃: နိုင္ငံအငယ္ေလးေတြမွာစစ္ျဖစ္မယ္။ နိုင္ငံႀကီးေတြလုံးဝဝင္မပါ ၂၁၂၅: အာကာသမွ ထူးျခားတဲ့အခ်က္ျပမႈ ဟန္ဂရီၿမိဳ႕မွာ ေတြ႕လိမ့္မယ္ ၂၁၃၀: ၿဂိဳလ္သားတို႔၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ လူသားတို႔ သည္ ေရေအာက္တြင္ ေနထိုင္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၁၆၇: ဘာသာတရားအသစ္ေပၚမယ္ ၂၁၇၀: ကမာၻတစ္ခုလုံးအႏွံ႕ မိုးေခါင္မည္။ ၂၁၈၇: ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး မီးေတာင္ႏွစ္ေတာင္ ေပါက္ကြဲျခင္း လုံးဝရပ္တန႔္သြားမည္။ ၂၁၉၆: အာရွသားနဲ႕ဥေရာပသား လုံးဝေရာေထြးသြားလိမ့္မယ္ ၂၂၀၁: ေန၏ စြမ္းအင္ ခ်က္လုပ္မႈ ေႏွးလာသည္ႏွင့္အမွ် ကမာၻေပၚသို႔ က်ေရာက္ေသာ အပူခ်ိန္သည္လည္း က်ဆင္း လာလိမ့္မည္။ ၂၂၂၁: အပို-ကုန္းအသက္အဘို႔ရွာေဖြေရးအတြက္ လူသား မ်ားက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာတခုခုနဲ႕ အဆက္သြယ္ရလိမ့္မယ္ ၂၂၅၆: အာကာသယာဥ္တစင္းမွ ေရာဂါအသစ္တခု ကမာၻေျမကိုပါလာလိမ့္မယ္ ၂၂၆၂: ၿဂိဳလ္မ်ား ပတ္လမ္းေျပာင္းကုန္ၾကၿပီး မားစ္ၿဂိဳလ္ သည္ ဥကၠာခဲမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကို ရင္ဆိုင္ရမည္။ ၂၃၆၄: ေနတုေပၚတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိုးပိုေခါင္လာမည္။ ၂၂၇၁: ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ေျပာင္းကုန္မယ္ 2273: White, black and yellow races will form 1 new race. (အျဖဴေရာင္ အနက္ေရာင္နဲ႕အဝါေရာင္လူမ်ိဳးသစ္ ၁ မ်ိဳးႏြယ္ဖြဲ႕စည္းရပါလိမ့္မယ္) ၂၂၈၈: အခ်ိန္ခရီးသြားျခင္းႏွင့္တပါးအဆက္အသြယ္ ၂၂၉၁: ေနကတျဖည္းျဖည္းေအးလာမယ္၊ ႀကိဳးစားပီးေတာ့ ျပန္ပူေအာင္လုပ္ရမယ္ ၂၂၉၆: ေနၿဂိဳလ္မွာျပင္းထန္တဲ့ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္မယ္။ ဆြဲငင္အားေတြေျပာင္း ကုန္မယ္။ အာကာသယာဥ္အေဟာင္းေတြပ်က္က်ကုန္မယ္ ၂၂၉၉: ျပင္သစ္မွာ ခုခံလႈပ္ရွားမႈတခု အစၥလန္ဘာသာ ဆန႔္က်င္ထေျမာက္ၾကလိမ့္မယ္ ၂၃၀၂: စၾကဝဠာရဲ႕အေရးႀကီးတဲ့ လွ်ို႔ဝက္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ဥပေမယမ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ျပသၾကမယ္ ၂၃၀၄: လကမာၻလည္းထိုနည္း၎ ၂၃၄၁: ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာတခု ကမာၻကိုခ်ဥ္းကပ္လာ လိမ့္မယ္ ၂၃၅၄: ေနေၾကာင့္မိုးေခါင္လိမ့္မယ္ ၂၃၇၁: ကမာၻ႔ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ၂၄၈၀: ေနတု ႏွစ္လုံးတိုက္မိေသာေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္ ေမွာင္အတိျဖစ္သြားမည္။ ၃၀၀၅: မားစ္ေပၚရွိ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မားစ္ၿဂိဳလ္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းမည္။ ၃၀၁၀: လကို ဥကၠာခဲ အႀကီးတစ္ခု ဝင္တိုက္လိမ့္မည္။ ဥကၠာခဲ အပိုင္းအစမ်ားႏွင့္ ျပာမႈန႔္မ်ား ကမာၻကို အကြင္းလိုက္ ဝန္းရံလိမ့္မည္။ ၃၇၉၇: ကမာၻေပၚရွိ အရာအားလုံး ေသဆုံးသြားေတာ့မည္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တို႔သာ ေနာက္ထပ္ အဆင့္ပိုျမင့္ေသာ ၾကယ္အစုအေဝးတစ္ခုသို႔ လြန္ေျမာက္သြားနိုင္လိမ့္မည္။ ၃၈၀၃: ၿဂိဳလ္အသစ္မွာ လူနဲနဲျဖင့္စေနမယ္… ရာသီဥတုအသစ္သက္ရွိေပၚသက္ေရာက္မႈ- သူတို႔ဗီဇေျပာင္းေစနိုင္တယ္ ၃၈၀၅: သဃံဇာတအရင္းအျမစ္အတြက္ စစ္ျဖစ္။ ရွိတဲ့လူတဝက္ထက္ပိုမိုေသဆုံးနိုင္ ၃၈၁၅: စစ္ၿပီးဆုံး ၃၈၅၄: လူမႈယဥ္ေက်းမႈ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လုံးဝနီးပါး ရပ္လိုက္နိုင္သည္။ လူေတြဟာ တိရစာၦန္ေတြလိုစုေနထိုင္ၾကလိမ့္မယ္ ၃၈၇၁: ဘုန္းႀကီးတပါးက လူေတြကို ဘာသာေရးေၾကာင္း ေတြ ေျပာျပမယ္ (ဘုရားတစ္ဆူပြင့္မလားေတာ့မသိဘူးဗ်) ၄၃၀၂: ၿမိဳ႕အသစ္ေတြထူေထာင္ၿပီး သိပၸံပညာအသစ္ေတြ နည္းပညာအသစ္ေတြသိမယ္၊၊ ရွိရွိသမွ်ေရာဂါအားလုံးျဖစ္စဥ္ေတြကုသမႈေတြအလုံးစုံသိၿပီ၊၊ ၄၃၀၈: လူေတြရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာသာမန္ထက္ 34% ပိုၿပီး ထက္ျမက္လာမယ္။ မေကာင္းေသာစိတ္မ်ား အၿငိဳးထားေသာစိတ္ အယူအဆ မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမယ္ ၄၅၀၉: ေနာက္ဆုံးတြင္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ နိုင္စြမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာအဆင့္ထိေရာက္မယ္ ၄၅၉၉: လူေတြမေသေတာ့ဘူး ၅၀၇၉: ကမာၻႀကီးအဆုံးသတ္
Share:

0 comments:

Post a Comment

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ လုံျခဳံသည့္နယ္ေျမတစ္ခု တည္ေထာင္ၿပီး အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးေျပာ

Posted on February 09, 2019   အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုမန္တို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇)...

Blog Archive

Theme Support

Need our help to upload or customize this blogger template? Contact me with details about the theme customization you need.